În orice societate modernă, protecția muncii și asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos sunt esențiale pentru bunăstarea lucrătorilor și pentru dezvoltarea economică a țării. În acest sens, controalele ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) au un rol important în asigurarea respectării legii și în prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. În România, Inspectia Muncii (ITM) are rolul de a verifica respectarea legislației privind protecția muncii în cadrul companiilor. Controlul ITM are loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Potrivit acestei legi, orice angajator are obligația de a se asigura că locurile de muncă sunt sigure și sănătoase și că toți lucrătorii sunt protejați împotriva riscurilor pentru sănătatea și siguranța lor. Controlul ITM se poate referi la diferite aspecte ale protecției muncii, inclusiv la verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind echipamentele de protecție individuală și colectivă, amenajarea locurilor de muncă, instruirea lucrătorilor privind riscurile și măsurile de prevenire a acestora, precum și respectarea normelor privind programul de lucru și timpul de odihnă.

În cazul ITM, există diferite tipuri de controale, în funcție de natura locului de muncă. De exemplu, în cazul locurilor de muncă în construcții, se fac controale în ceea ce privește siguranța pe șantier, folosirea echipamentelor de protecție corespunzătoare, precum și respectarea măsurilor de protecție împotriva riscurilor de cădere de la înălțime sau a accidentelor cauzate de utilaje și echipamente. În cazul locurilor de muncă în fabrici sau unități industriale, controlul ITM se concentrează asupra riscurilor asociate cu manipularea substanțelor chimice, expunerea la zgomot și vibrații, precum și asupra riscurilor cauzate de mașini și echipamente industriale. În cazul ITM, angajatorii trebuie să acorde o atenție deosebită tuturor aspectelor legate de protecția muncii, deoarece nerespectarea prevederilor legale poate duce la amenzi semnificative și poate pune în pericol siguranța și sănătatea lucrătorilor.

În conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, ITM-ul poate aplica amenzi pentru încălcarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă. Aceste amenzi sunt clasificate în trei categorii:

Amenzi mici – acestea se aplică pentru încălcări minore ale prevederilor legale. De exemplu, dacă angajatorul nu are suficiente echipamente de protecție la locul de muncă sau nu a organizat instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. Amenzi mici pot varia între 500 și 1.000 de lei.

Amenzi medii – acestea se aplică pentru încălcări mai grave ale prevederilor legale. De exemplu, dacă angajatorul nu a luat măsuri pentru eliminarea unui risc grav pentru sănătatea sau siguranța lucrătorilor sau nu a organizat o anchetă adecvată după un accident de muncă. Amenzi medii pot varia între 1.000 și 5.000 de lei.

Amenzi mari – acestea se aplică în cazul încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale. De exemplu, dacă angajatorul nu a luat măsuri adecvate pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la substanțe toxice sau periculoase, sau dacă a încălcat grav drepturile lucrătorilor. Amenzi mari pot ajunge până la 100.000 de lei.

În plus, ITM-ul poate dispune și alte sancțiuni, cum ar fi:

Suspendarea temporară a activității sau a unei părți a activității companiei

Anularea autorizației de funcționare a companiei

Înregistrarea companiei pe o listă neagră a angajatorilor care nu respectă legislația privind securitatea și sănătatea în muncă

Este important de menționat că amenzile și sancțiunile pot fi evitate prin respectarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă. Astfel, angajatorii trebuie să ia măsuri adecvate pentru prevenirea accidentelor.

Efectuarea de controale regulate, ITM-ul poate identifica riscurile asociate cu diferitele locuri de muncă și poate oferi recomandări cu privire la măsurile de prevenire a acestor riscuri. Astfel, angajatorii pot fi informați cu privire la noile riscuri care apar în diferite domenii de activitate și pot lua măsuri pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor lor.Prin urmare, controalele ITM contribuie la reducerea costurilor generate de astfel de accidente, precum și la îmbunătățirea imaginii companiilor care respectă legislația privind protecția muncii.